top of page

OŠETRENIE

PREVENTÍVKA a  BOLESŤ  ZUBA

Vďaka preventívnym prehliadkam, pravidelnému absolvovaniu profesionálnej dentálnej hygieny, modernejším diagnostickým postupom a včasnému ošetreniu Vašich zubov sa stretávame s bolesťou u našich pacientov čoraz zriedkavejšie. V prípade, že sa s touto nepríjemnosťou stretneme, je našou úlohou použiť všetky dostupné prostriedky na odstránenie jej príčin. Najčastejšou príčinou bolesti v zubnej ambulancií je bolesť vychádzajúca z obnažených zubných krčkov, zapálenej zubnej drene – tzv. pulpitída, resp. zápalu závesného aparátu zuba – akútnej apikálnej parodontitídy - viď. Ošetrenie infikovaných koreňových kanálikov. Okrem nich sa stretávame častokrát s komplikovaným prerezávaním zubov múdrosti („osmičiek“) a  bolesťami spojenými s akútnou fázou parodontitídy - viď. Parodontóza a dentálna hygiena. Po dôkladnej diagnostike Vám čo najdôkladnejšie priblížime príčinu Vašich obtiaží a postup ich liečby.

Každú bolesť prežívame s Vami a preto sa  jej Vás snažíme zbaviť čo najšetrnejšie a  najrýchlejšie. V indikovaných prípadoch je samozrejmosťou použitie anestézy, ktorá nám umožní  previesť zákroky s minimálnou bolestivosťou -  (viď. Anestézia).

Staviame si za cieľ poskytovať zubolekársku starostlivosť, ktorá smeruje k dlhodobo bezbolestnému, estetickému chrupu. Tento cieľ je možné splniť iba kombináciou skorej diagnostiky, zahájením skorej šetrnej terapie a vašou spoluprácou.

Preventívna prehliadka
Bolesť zubov

ZUBNÝ KAZ a PLOMBY 

Zubný kaz a jeho terapia je v stomatologickej ambulancii na dennom poriadku. Jeho prehliadnutie a neskoré zakročenie Vám môže znepríjemniť život ukrutnou bolesťou, končiacou odumretím zuba v minulosti spravidla i jeho stratou. Je spôsobený rozpustením vrchných vrstiev skloviny kyselinami baktérií. Po naleptaní povrchu zuba baktériám nič nebráni postupovať do jeho hĺbky a tým znehodnocovať zubné tkanivo a infikovať zubnú dreň. Zub s infikovanou zapálenou zubnou dreňou je príčinou bolestí a neskôr ďalších zdravotných komplikácií. Postupom baktérií a toxínov „mrtvého“ zuba sa zápal môže rozšíriť na priľahlú kosť, čím sa bolesť a možnosti záchrany zuba ešte zhoršujú. Našou prioritou je teda zubnému kazu v plnej miere predchádzať - viď Dentálna hygiena - a liečiť ho od  prvého štádia jeho vzniku.

Nezabúdajte prosím, že v prvopočiatku je kaz reverzibilný (zvratný) a teda ošetriteľný bez vŕtania, aplikáciou vysokej dávky fluóru a udržiavaním správnej hygieny. Potrebné je preto pravidelné absolvovanie preventívnych prehliadok - viď. Preventívna prehliadka - a profesionálnej dentálnej hygieny.

Pod pojmom „výplň“ (resp. plomba) zuba rozumieme náhradu stratených tvrdých tkanív zuba (skloviny, zuboviny), vzniknutých pôsobením zubného kazu, úrazom  inými príčinami. Po zhodnotení rozsahu straty, stavu hygieny, Vašich estetických a finančných nárokov Vám zubný lekár navrhne materiálne možnosti, ktorými bude strata tkanív nahradená.

Správne indikovaná a zhotovená výplň  funkčne a čo možno najviac tvarovo a farebne nahrádza stratenú časť zuba. Bezpečne izoluje zubnú dreň pred pôsobením vonkajšieho prostredia a bráni prieniku baktérií, ktoré by v prípade jej netesnosti ohrozovali zubnú dreň infekciou a stratou zuba.

 

Kombináciou farebných odtieňov, prifarbovaní  komzpozitných materiálov, modeláciou hrbolčekov, rýh a Vašich individuálnych detailov sa snažíme zhotoviť výplne farebne a tvarovo zhodné s Vašim zubom. V ideálnom prípade je výsledkom našej práce výplň na prvý pohľad nerozoznateľná od zvyšku zuba.

 

V našej ambulancii zhotovujeme výplne pomocou najkvalitnejších dentálnych kompozitných materiálov (živicovo-keramických), vysokostrieborného amalgámu a v niektorých prípadoch skloionomérnych cementov. Ústna dutina je častou zmenou pH prostredia, teploty a vlhkosti agresívnym prostredím. Výrazne sa mení aj vplyvom ústnej hygieny. Zubné výplne vyžadujú istú dávku správnej starostlivosti, ktorá výrazne ovplyvňuje ich životnosť.

Zubný kaz
Menu

ENDODONCIA

Kvalitné ošetrenie nervov v zubných kanálikoch

V hĺbke zuba sa nachádza komplikovaný systém koreňových kanálikov, siahajúcich od korunky zuba až po kosť, v ktorej je zub vsadený. Z kosti do zuba vstupuje nerv a cieva, vyživujúca zub.

Pokiaľ sa baktérie neliečeného hlbokého zubného kazu dostanú do blízkosti zubnej drene, pôsobením ich toxínov v nej vyvolajú zápal. Tento proces určite neostane bez povšimnutia, keďže sa zväčša prejaví ukrutnou bolesťou. Začína sa ako bolesť na podnety studené (ľadové nápoje, studený vzduch…), neskôr teplé (káva, polievka,…). Nakoniec pacient trpí spontánnymi bolesťami, voči ktorým nakoniec nezaberá už ani medikamentózna liečba a je nútený navštíviť zubného lekára.

Jedinou možnosťou ako postihnutý zub zachrániť v ústnej dutine je zub tejto infikovanej zubnej drene zbaviť a vydezinfikovať kanálikový systém od jej odumretých častí a zvyškov baktérií (endodontické ošetrenie zuba). Kombináciou šikovnosti, endodontických strojových vrtákov a výplachových roztokov Vám zubný lekár spriechodní, rozšíri a vydezinfikuje koreňové kanáliky v celej ich dĺžke. Tým sa aj Váš organizmus zbaví bolesti a nebezpečnej infekcie. Tento vydezinfikovaný prázdny priestor v útrobách zuba vyplní tesnou hermetickou koreňovou výplňou, brániacou prestupu ďalších baktérií. Ak zubný lekár nezakročí včas, infekcia sa môže cez hrot koreňa zuba rozšíriť do priľahlej kosti a následne do celého tela. Kazom deštruovaná korunka sa nakoniec nahradí podľa možnosti fotokompozitnou výplňou (viď. Výplne) alebo umelou keramickou korunkou.

Strojové  inštrumentárium nám v našej ambulancii toto ošetrenie zväčša umožňuje dokončiť v priebehu jednej návštevy. Dôležitým krokom k úspechu tohto ošetrenia je precíznosť a trpezlivosť. Ošetrenie komplikovanejších zubov trvá i niekoľko hodín (1-2),  nakoľko je nutné kanáliky stále ošetriť v celej ich dĺžke. V prípade prítomnosti komplikovanejšieho koreňového systému alebo silnejšej infekcie nechá zubný lekár v koreňových kanálikoch odstrániteľnú dezinfekčnú pastu, ktorú ponechá v kanálikoch do najbližšej návštevy.

Pacienti sa vďaka lokálnej anestézii už nemusia obávať bolestivého zážitku, pretože je celý zákrok prevedený v lokálnej anestézii – lokálnom znecitlivení (viď. anestéza). Pre zabezpečenie Vášho pohodlia, suchého a prehľadného pracovného poľa je súčasťou ošetrenia i kofferdamová blana (viď. Kofferdam).  Samozrejmosťou je zhotovenie röntgenových snímkov pred ošetrením zuba priamo v ambulancii. Zubný lekár sa prostredníctvom neho predbežne zoznámi s kanálikovým systémom a dôkladne sa na ošetrenie pripraví. 

Toto ošetrenie prebieha v našej ordinácii ako v jednej z mála pod stomatologickým mikroskopom. O jeho výhodách sa dozviete v odseku technológie/stomatologický mikroskop

 

Kofferdam 

Pretože zmyslom endodoncie je predovšetkým odstránenie, resp. zabránenie infekcie koreňového systému, je nevyhnutné počas ošetrovania zamedziť kontaminácii zuba slinou. Tento účel najlepšie spĺňa pomôcka zvaná kofferdam, ktorá ošetrovaný zub izoluje od okolia. Z rovnakého dôvodu je zásadné vyvarovať sa ponechaniu “otvoreného” zuba, kedykoľvek je to len trochu možné. Otvorenie síce vedie k úľave od bolesti, ale zároveň dochádza k osídleniu koreňa baktériami zo sliny. Riziko zlyhania endodontického ošetrenia sa potom neúmerne zvýši (viď. Kofferdam).

ENDO

CEREC  

Keramická korunka, plomba, mostík

V našej ambulancii pracujeme s najpresnejšou technológiou zhotovenia koruniek a keramických výplní - CEREC.  Presne zhotovená keramická korunka je nafixovaná  na mieste chýbajúcich tkanív. Jej maximálna presnosť minimalizuje riziko opätovného vzniku kazu pod náhradou. Po príprave zuba sa scannerom zosníma miesto budúcej korunky resp. mostíka, preto nie sú potrebné nepríjemné odtlačky.

Keramický mostík je náhrada chýbajúceho zuba. Nahradený keramický zub je fixovaný o zuby susediace s medzerou.

Esteticky sa CERECová bezkovová korunka a mostík nedájú s kovokeramickými prácami porovnávať. Cez CERECové náhrady preniká svetlo ako cez prirodzené zuby a tým vyniká ich prirodzený vzhľad.

 

Ďalšou prednosťou  CERECovej bezkovovej korunky je jej nealergizujúci charakter, vďaka ktorému sú najvhodnejším materiálom aj pre citlivých jedincov.

 

Čas dodania CEREC prác do ambulacie je minimálny, keďže pracujeme technológiou CAD/CAM. Informácie z Vašich úst  sa na základe intraorálnych scanov okamžite odošlú cez internet  do zubného laboratória a do 24h je korunka pripravená na fixáciu.

Cerec

ZUBNÝ KAMEŇ

Zubný kameň vo Vašich ústach vzniká ukladaním minerálnych látok do bakteriálneho povlaku na miestach nesprávne čistených hygienickými pomôckami. Vzniká najmä v oblasti zubných krčkov a medzizubných priestoroch. Jeho väčšia časť sa nachádza pod úrovňou ďasien (podobne ako ľadovec, ktorého iba časť je patrná nad hladinou mora). Keďže sa štetinky zubnej kefky nedostávajú  dostatočne do medzizubných priestorov a pod ďasná, na jeho povrch sa neustále nabaľujú ďalšie vrstvy, pričom sa kameň neustále zväčšuje. Neodstránený zubný kameň otravuje pacientov pocitom drsných zubov, zápachom z úst a krvácaním ďasien.

   

Krvácanie nie je spôsobené mechanickým podráždením zubnou kefkou ako si často pacienti myslia, ale neliečeným zápalom ďasien spôsobeným zubným kameňom na povrchu ktorého sa neustále zdržiavajú baktérie. Tento dlhodobý proces je príčinou vzniku parodontózy (parodontitídy). Možnosti odstránenia viď. dentálna hygiena.

Na dentálnu hygienu k Bc. Martine Ligezkovej sa prosím objednajte na tel čísle 0908996120 

Zubný kameň

PARODONTÓZA

(parodontitída – zápal závesného aparátu zuba)

 

     Závesný aparát zuba je súbor tkanív ktoré držia zub v zubnom lôžku (v kosti). Jeho súčasťou je aj ďasno, ktoré je pôsobením zubného kameňa neustále zapálené. Nápadným môže byť jeho červená farba a krvácanie, napr. po čistení zubov. Tento zápal (gingivitída) je v skorých štádiách ešte vratný proces, ktorý sa  po odstránení zubného kameňa a správnej hygiene rýchlo vylieči.

V prípadoch, keď sa zápal  ďasien dlhodobo podceňuje, prechádza zápal na hlbšie štruktúry ukotvujúce zub v zubnom lôžku, teda na alveolárnu kosť. Pod vplyvom tohto dlhotrvajúceho zápalu sa začne kosť v ktorom je zub vsadený resorbovať (strácať) a zuby sa začnú postupne z kosti uvoľňovať. Tento proces  je nanešťastie nezvratný (stratenú kosť Vám už nikto nevráti) a preto je nesmierne dôležité mu predchádzať (viď. Dentálna hygiena). Výsledkom vysokého stupňa parodontózy a straty kosti je neustál, ťažko riešiteľný zápach z ústnej dutiny, kývanie zubov, mnohokrát bolesť a v konečnom dôsledku predčasná strata zubov!

 

Prečítajte si prosím sekciu Dentálnej hygieny a predĺžte životnosť Vašich zubov.

PARADONTÓZA

DENTÁLNA HYGIENA od 35 EUR 

V stati o zubnom kameni a parodontóze Ste sa dočítali o zápale ďasien a zápale závesného aparátu zuba, ktorý pevne fixuje zub vo svojom lôžku. Mnoho pacientov trpí krvácaním ďasien, ktoré často dlhodobo prehliadajú. Spôsobuje ho zápal spôsobený špecifickými kmeňmi baktérií, utkvievajúcimi na povrchu zuba v podobe bakteriálneho povlaku a kameňa. Dlhodobým pôsobením týchto zápal spôsobujúcich faktorov vzniká nepríjemný zápach z ústnej dutiny a parodontitída, ktorej následkom je predčasná strata zuba (viď.  Zubný kameň a  parodontóza).

Zubný kameň je bohužiaľ príliš tvrdý a nedostupný v celom rozsahu pre zubnú kefku. Takmer pravidelne  sa stretávame s mylným názorom, že zubný kameň sa nachádza iba na predných zuboch.  Mnohokrát ho nachádzame v okolí väčšiny zubov. Napriek Vášmu úsiliu je neodstrániteľný kefkou ani ústnou vodou a ohrozuje existenciu vašich zubov. Jeho povrch je navyše drsný, čo citlivejším pacientom prekáža. Okrem kameňa a povlaku sa na Vašich zuboch nachádzajú i rôzne pigmenty spôsobené častým pitím červeného vína, kávy, čierneho čaju, či fajčením cigariet. Mnohokrát to ruší inak príjemný úsmev a núti pacientov kontrolovať ich emócie.

Tieto Vaše problémy vyrieši naša príjemná dentálna hygienička, ktorá pomocou ultrazvukového prístroja a ostatných pomôcok bezbolestne odstráni zubný kameň spolu s bakteriálnym povlakom. Za pomoci pieskovača odstráni pigmenty a profesionálnou leštiacou pastou vyleští každú plôšku Vašich zubov. Aplikáciou profesionálneho fluoridačného prípravku posilníme povrchovú vrstvu skloviny a odstránime prípadne začínajúce kazivé lézie. Samozrejmosťou je dôkladná inštruktáž o používaní domácich hygienických potrieb (ako sú medzizubné nite, kefky), vysvetlenie Vašich konkrétnych problémov týkajúcich sa stavu Vašej ústnej hygieny a ďasien.  Po zhruba 45minútach odchádzate z našej ambulancie s príjemným dychom, pocitom omladených hladkých a belších zubov.

Cieľom dentálnej hygieny je teda udržať Vaše drahocenné zuby v ústach čo možno do najvyššieho veku. Pocit čistých zubov a príjemného dychu je jej príjemným sprievodným javom. Pamätajte si prosím, že kladením otázok preukazujete záujem o Vaše zuby. Na na všetky otázky Vám s ochotou odpovieme. Na dentálnu hygienu k Bc. Martine Ligezkovej sa prosím objednajte na tel čísle 0908996120 

Dentálna hygiena
Implantáty ankylos

IMPLANTÁTY ANKYLOS (Nemecko)

Dentálne vnútrokostné implantáty sú náhradou strateného zuba. Zavádzané sú pri strate jedného resp. viacerých zubov. Ich najväčšou výhodou je absencia preparácie (susedných zubov (chýbajúci zub sa nahradí novým bez potreby vŕtať do susedných). Na vhojený implantát sa nasadí keramická korunka, ktorá esteticky a funkčne vyplní miesto po chýbajúcom zube. Celý zákrok prebieha v znecitlivenej oblasti, teda bezbolestne

V našej ambulancii používame implantáty renomovanej nemeckej značky DENTSPLY ANKYLOS. Minimum komplikácii a klinické skúsenosti nás presvedčili o ich nenahraditeľnosti.  Protetické práce (korunky a mostíky)  zhotovujeme v spolupráci s technikmi  s dlhoročnou tradíciou a kvalitou.

BIELENIE ZUBOV

 

V našej ambulancii nezabúdame na najnáročnejších pacientov, túžiacich po žiarivom úsmeve. Využívame k nemu jedine kombinované bielenie značky PUREWHITENING, ktorého ÚČINNOSŤ a BEZPEČNOSŤ a dolhodobý výsledok plne garantujeme. Bielením PUREWHITENING dosahujeme trvácne (dlhoroćné) výsledky bielenia. Pre kompletné detailné informácie čítajte  http://purewhitening.cz/ resp. volajte na naše telefónnom čísle 0908 996 120.

Správne indikované a prevedené bielenie povrch Vašich zubov nepoškodzuje.

Výsledky bielenia PUREWHITENING nájdete v galériíi:

Bielenie zubov

BEZBOLESTNÉ OŠETRENIE

Súčasťou modernej stomatológie je možnosť poskytnúť našim pacientom bezbolestné ošetrenie. Umožňuje nám to široké spektrum anestetických prípravkov, ktoré volíme vzhľadom na Váš zdravotný stav.

 

V našej ambulancií aplikujeme anestetickú látku pomocou intraligamentárnej pištole. Priemer hrotu jej aplikačnej ihly je omnoho tenší ako priemer bežných ihiel a teda jej aplikácia je bezbolestná, čo s výhodou využívame aj u detských pacientov. Lokálne znecitlivený zub je pripravený na bezbolestný zákrok a Vy môžete bez akýchkoľvek nepríjemných pocitov a strachu oddychovať v stomatologickom kresle. Ďalšou výhodou intraligamentárnej anestézie je absencia pocitu „stŕpnutia“, keďže sa anestetikum aplikuje priamo do okolia konkrétneho zuba. Pacienti sa už teda nemusia obávať obmedzení v ich aktivitách, ako napr. neschopnosť hovoriť, žuvať, či pocitu nepríjemného znecitlivenia pier a jazyka. U citlivejších a ustráchanejších pacientov pred aplikáciou anestetickej látky ihlou aplikujeme pred vpichom na povrch sliznice anestetický sprej.

Našou prioritou je Vaše pohodlie, bezpečnosť a zdravie. Aplikácia iba 0,4 až 0,8 ml anestetického roztoku nám spája tieto tri pojmy dohromady, pretože zaručuje minimálnu toxicitu, maximálnu efektivitu a bezpečnosť pre Váš organizmus.

Anestézia
bottom of page